קוקה קולה. אילוסטרציה | צילום: needpix

הממונה על התחרות החליטה להטיל עיצום כספי בהיקף של 39 מיליון ש”ח על “החברה המרכזית להפצת משקאות קלים”, בגין ניצול לרעה של מעמדה המונופוליסטי, סירוב בלתי-סביר לספק, הפרת הוראות, הפרת צו מוסכם והפרת תנאי מיזוג

הממונה על התחרות קבעה היום (ג’) כי החברה המרכזית להפצת משקאות קלים ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין בשוק משקאות הקולה וכן סירבה סירוב בלתי-סביר לספק את המוצר. בנוסף קבעה הממונה, כי החברה המרכזית הפרה הוראות שניתנו לה כבעלת מונופולין, הפרה תנאים למיזוג שהוטלו עליה במסגרת מיזוג עם חברת נביעות והפרה הוראות של צו מוסכם שנחתם עימה. בגין כל אלה החליטה הממונה להטיל על החברה המרכזית עיצומים כספיים בסכום מצטבר של כ-39 מיליון ש”ח.

החברה המרכזית היא הגורם הדומיננטי בתחום המשקאות הקלים בישראל. המותג המרכזי שלה, “קוקה קולה”, הוא מותג חזק ובעל כוח שוק משמעותי ללא עוררין. החברה המרכזית מספקת גם מותגים אחרים מתחום השתייה המוגזת שגם בהם יש לה כח שוק משמעותי ונתחי מכירות גבוהים. החברה המרכזית דומיננטית גם בתה הקר באמצעות המותג “פיוז טי” שגם לו נתח מכירות גדול. כחלק מסל המשקאות הקלים של החברה המרכזית, היא מספקת גם מיצים, סודה ומים מינרלים. במוצרים אלו כוחה של החברה המרכזית חלש יותר והיא חשופה ביחס אליהם ליותר תחרות מצד השחקניות הנוספות בתחום – בעיקר יפאורה וטמפו.

בחודש פברואר 2014 פתחה הרשות בחקירה נגד החברה המרכזית. חקירת הרשות התמקדה בנקודות מכירה קמעוניות השייכות ל”שוק הקר”, בין היתר מזנונים ומסעדות “מזון מהיר” המוכרים משקאות קלים מקוררים לצריכה מיידית.

בדצמבר 2015 הסתיימה חקירת מחלקת חקירות והתיק הועבר למחלקה המשפטית.

באפריל 2016 הוחלט כי הממצאים בתיק אינם מתאימים להליך אכיפה פלילי ולהגשת כתב אישום והחלה בחינת התיק כתיק אכיפה מנהלית.

במרץ 2017 הודיעה הרשות לחברה המרכזית על כוונתה של הממונה להטיל על החברה המרכזית עיצום של כ- 62 מיליון ש”ח.

בנובמבר 2017 מסרה החברה המרכזית את טענותיה בכתב.

באפריל 2019, לאחר לימוד טענותיה של החברה המרכזית, השלמת נתונים ועריכת בדיקות נוספות, מסרה הרשות לחברה המרכזית הודעה מתוקנת על כוונת חיוב, שבה הודיעה על כוונת הממונה להטיל על החברה המרכזית עיצום כספי בסך של כ-51 מיליון ₪.

בחודש אוקטובר 2019 מסרה החברה המרכזית את טענותיה בכתב, ובחודש נובמבר 2019 נערך שימוע בעל-פה.

עתה, לאחר לימוד טענות החברה המרכזית ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, קיבלה הממונה את החלטתה להטיל על החברה המרכזית עיצום כספי בסך של כ-39 מיליון ₪. זאת, לאחר שמצאה כי “החברה המרכזית ניצלה לרעה את כוחה המונופוליסטי ועשתה שימוש בכוח השוק שלה, בעיקר במותג קוקה קולה, על מנת לקדם את המכירות של משקאות קלים בהם היא חשופה לתחרות עזה יותר”.

הכתבה פורסמה לראשונה במהדורת 'בחזית הכלכלית' במייל. להרשמה:

בהודעת רשות התחרות נכתב כי “החברה המרכזית ניצלה לרעה את כוחה כלפי נקודות המכירה הקמעוניות בשוק הקר – על מנת לדחוק את מוצרי המתחרים מהן. החברה המרכזית עשתה זאת בדרכים שונות ומגוונות: בין השאר, החברה כללה בהסכמי הסחר שלה עם נקודות מכירה תנאי שלפיו רשאית החברה לבטל את ההסכם אם נקודת המכירה תצמצם באופן משמעותי את רכישותיה מהחברה”.

עוד נכתב בהודעת הרשות, כי “החברה המרכזית אסרה (או לפחות הגבילה באופן משמעותי) הכנסת מוצרים מתחרים למקררים שהיא משאילה ללקוחותיה. בדיקת הרשות העלתה כי בנקודות מכירה רבות אין מקרר אחר לתצוגת משקאות פרט למקרר החברה המרכזית, שבו ניתן להציג לצרכן מוצרים מתחרים. בד בבד, פעלה החברה להוציא מנקודות מכירה מקררים שהשאילו יפאורה וטמפו לצורך קירור המוצרים שלהן והצגתם לצרכנים”.

לפי הרשות, “החברה פעלה באופן ספציפי כנגד מכשירי מזיגה של נסטי, אשר הפיצה החברה המתחרה אסם. עד שנת 2012 היה המותג “נסטי” בבעלות משותפת של קוקה קולה העולמית ונסטלה העולמית. בשנת 2012 פורקה השותפות ונקבע שקוקה קולה העולמית תמשיך להחזיק בזכויות לנוסחת הטעם של המשקה ואילו נסטלה תמשיך להחזיק במותג נסטי. בהתאם, באוגוסט 2012 השיקה החברה המרכזית את המותג “פיוז טי” עבור מוצרי התה הקר שלה. אסם (חברה בת של נסטלה העולמית) החלה לשווק מוצרי תה קר תחת המותג “נסטי”. בין השאר, אסם הפיצה מכשירים למזיגת נסטי. החברה המרכזית פעלה באמצעות אנשי המכירות שלה להוציא את מכשירי הנסטי מנקודות המכירה. במסגרת זו, ניהלה החברה מעקב מדוקדק אחר הצבת מכשירי המזיגה בבתי עסק ודחקה בעובדיה לעשות מאמץ להוצאת מכשירי הנסטי מנקודות המכירה. בנוסף, ניצלה החברה לרעה את מעמדה כאשר אימצה מדיניות של הפסקת אספקת משקאות מוגזים ללקוחות אשר מכרו מוצרי קוקה קולה מיבוא מקביל. מדיניות זו פורטה במסמך מדיניות בשם “נוהל יבוא מקביל” שחובר בשנת 2009 בחברה המרכזית. החברה המרכזית השתמשה במדיניות כאיום כלפי לקוחותיה שרכשו קוקה קולה מיבוא מקביל ואף מימשה איום זה”.

כמו-כן, טוענים ברשות התחרות, “הפרה החברה הוראות שניתנו לה, תנאים שהותנו למיזוג שלה עם חברת נביעות וכן צו מוסכם שנחתם איתה בעבר, בכך שסיכמה הסכמות בלעדיות עם לקוחות מסויימים וגם עשתה שימוש בשיטת תמחור שלפיה עשוי לקוח לקבל הנחה גדולה יותר על קוקה קולה אם ירכוש מהחברה גם מוצרי נביעות. היקף כלל ההפרות הוא רחב ומשמעותי והעיצומים מוטלים בגין מספר הפרות נפרדות”.

סכום העיצום הכספי המוטל על החברה המרכזית לפי החלטת הממונה – כ-39 מיליון ₪ – קטן מן הסכום – שהוזכר בהודעת הממונה מחודש אפריל 2019. הקטנה זו נובעת מקבלה חלקית של טענות החברה בשימוע באשר למידת הנזק התחרותי שהיה עלול להיגרם כתוצאה ממעשי החברה בעניין הוראות הסכמי הסחר שלה ובעניין המקררים. כמו-כן, הממונה קיבלה באופן חלקי את טענות החברה באשר להתמשכות ההליכים והקטינה את סכום העיצום גם מסיבה זו.

זהו ההליך הרביעי בשנים האחרונות שבו רשות התחרות פועלת, על דרך של הטלת עיצום כספי, נגד בעלי מונופולין במשק שניצלו את מעמדם לרעה. בדצמבר 2015 הטילה רשות התחרות עיצום של 9 מיליון ₪ על נמל אשדוד ועיצום של 20,000 ₪ על נושאי משרה בה בגין ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי בניטול רכבים פרטיים בנמל. במרץ 2017 הטילה רשות התחרות עיצום של 13 מיליון ₪ על חברת חשמל ועיצומים אישיים הנעים בין 110,000 ל-165,000 ₪ על נושאי משרה בה בגין ניצול לרעה של מעמד חברת החשמל כמונופול ברשת ההולכה. בספטמבר 2019 הטילה רשות התחרות עיצום של 30 מיליון ₪ על בזק ועיצום של חצי מיליון ₪ על נושא משרה בבזק בשל ניצול לרעה של מעמד בזק כבעלת מונופולין בתשתיות הפאסיביות הנדרשות לפריסת סיבים אופטיים. כעת מוטל עיצום גם על החברה המרכזית כמפורט לעיל.

יש לציין כי לחברה המרכזית זכות ערר לפני בית-הדין לתחרות.

אולי יעניין אותך גם:

הכתבה פורסמה לראשונה במהדורת 'בחזית הכלכלית' במייל. להרשמה:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

התחדשנו בעמוד פייסבוק

“אנא בכח”: ראש העיר בדואט עם פרחי הרא”ם

LIVE: תפילה היסטורית להנצל מהקורונה

מוישי רוזנברג מבקש: “וקבץ נדחינו”!

נוסטלג’יק! MBD, יידל ורדיגר ועמירן דביר

נגיף הקורונה: הקב”ה ציווה ונשמרתם

כל הגדולים במחרוזת אחת: סקולען!

אהר’לה סאמט באלבום: אוירא דארץ ישראל

“יעדער זינגט”: דודי קנופלר עם להיט פורימי

“קיימו וקיבלו”: רולי דיקמן מפתיע באידיש

תורה פארשטאנד: גרשי אורי ושרוליק קלצקין

“וישמיענו”: משה קאליש בלחן חדש

ניגון לעלוב: החדש של סאמט, דסקל ומלכות

מעוניין לפרסם בסמארט-מגזין?

שלח לנו פרטים ונחזור אליך בשמחה!

תחזית מזג האוויר

סגירת תפריט

רגע לפני שאתה עוזב,

רצינו לעניין אותך ב-3 הכתבות החמות באתר

הרשם עכשיו ל'בחזית' לקבלת החדשות החמות ישירות למייל